הרחבות לפניני הלכה

אחת המטרות המובהקות בספרי פניני הלכה היא ללמד את ההלכה בטעמה בדרך קצרה, בבחינת “להזכיר את הדברים הנכונים בלבד”. וזאת, כדי לאפשר ללומדים להספיק הרבה בזמן קצר, ושיוכלו לזכור היטב את ההלכה. המלאכה הגדולה והמורכבת של כתיבת אמירה שלימה מבלי להחסיר מעיקרי השיטות או הסברות נעשתה בפניני הלכה. ההרחבות באות כדי להשלים את ההלכות על ידי פריסת השיטות, הרחבת מקורות, תירוץ קושיות, וביאורים נוספים לשיקולים ולסברות שהובאו בספר. אמנם אין המטרה לסכם את כל הסוגיות שעליהן נכתבו ההלכות, אלא ללוות את אותן ההלכות במקורות, ביאורים וסברות נוספות. פעמים שנכתבו סיכומים ובירורים רחבים לסוגיות שונות, ואף שביאורים כאלה כבר קיימים בספרים רבים, בדרך כלל עולה מתוכם חידוש מסוים.

6 résultats affichés

6 résultats affichés