ניצני גאולה – ספר ללימוד היסטוריה לכיתות ח’ ממ”ד

הספר עוסק בתיאור האירועים והתהליכים המרכזיים שפקדו את ישראל והעמים בעת החדשה מאז המהפכה הצרפתית ועד הקמת המדינה.

דגש מיוחד ניתן בספר למשימות ותיאור אירועים הרלוונטיים לתפיסת העולם ולהווי החיים של התלמיד בחמ”ד ולהבנת ההקשרים בין ארועי העבר לנושאים העומדים על סדר היום בהווה.

הספר מלווה בצירי זמן מאוירים לכל אורכו כמו גם באיורים מקוריים הממחישים את רוח התקופה ומהווים מקור לדיון ולליבון הנושא.

מדריך מפורט למורים ובו הפניות למאות מקורות של חומרים שונים ברשת, כמו גם הצעה למאות רבות של הפעלות שונות במגוון אסטרטגיות הוראה, מלווה את הספר ומאפשר למורים להעמיק ולהרחיב בלמידה במסגרת הכיתה ומחוצה לה.

מחיר

83.00 

Additional information

Weight 1300 g

Description

הספר עוסק בתיאור האירועים והתהליכים המרכזיים שפקדו את ישראל והעמים בעת החדשה מאז המהפכה הצרפתית ועד הקמת המדינה.

דגש מיוחד ניתן בספר למשימות ותיאור אירועים הרלוונטיים לתפיסת העולם ולהווי החיים של התלמיד בחמ”ד ולהבנת ההקשרים בין ארועי העבר לנושאים העומדים על סדר היום בהווה.

הספר מלווה בצירי זמן מאוירים לכל אורכו כמו גם באיורים מקוריים הממחישים את רוח התקופה ומהווים מקור לדיון ולליבון הנושא.

מדריך מפורט למורים ובו הפניות למאות מקורות של חומרים שונים ברשת, כמו גם הצעה למאות רבות של הפעלות שונות במגוון אסטרטגיות הוראה, מלווה את הספר ומאפשר למורים להעמיק ולהרחיב בלמידה במסגרת הכיתה ומחוצה לה.

Additional information

Weight 1300 g

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Skip to content