אודות

מכון הר ברכה הוא מוסד למחקר ויצירה רוחנית מבית מדרשה של ישיבת הר ברכה. צוות החוקרים במכון שוקד על פיתוח והפצה של חכמת התורה, בדרכים רבות ומגוונות, במחקר, בניסוח בהוצאה לאור ובהפצה של יראת ה' היא חכמה:

הצעת תיקונים לספרי המכון

הוצאת הספרים

גולת הכותרת של פעילות המכון היא הכתיבה, העריכה וההפצה של היצירה התורנית מבית המדרש של ישיבת הר ברכה: פניני הלכה, רביבים, ר' צדוק הכהן מלובלין, ביאורים לכתבי הרב קוק, סדרת בינה לעיתים.

תכניות לימודים לבתי ספר – תושב"ע

צוות תכניות הלימודים העמיד למטרה את הגברת לימודי ההלכה במוסדות הלימוד של הציונות הדתית. לשם כך עוסק הצוות בגיבוש תכניות לימודים חדשניות, ועומד בקשר עם מפמ"ר תושב"ע במשרד החינוך ועם עשרות מוסדות תיכוניים. הצוות רואה ברכה רבה בפעולותיו, בהעמקת לימודי ההלכה, באיכות ובכמות, ובהעלאה מתמדת של הרמה הלימודית התורנית במוסדות החינוך. אושרו כבר כמה יחידות בגרות בהלכה, שנלמדות בהצלחה רבה כחלק מתכניות הלימודים הכוללות בהלכה, בישיבות ובאולפנות בכל רחבי הארץ.

תכניות לימודים לבתי ספר – היסטוריה

מגמות פוסט-ציוניות מחלחלות ומשתלטות על מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית דתית בישראל. מקצוע ההיסטוריה, ובפרט לימודי העת החדשה, הציונות, השואה והקמת המדינה הם יעד ההתקפה המועדף של הגופים הלא ציונים בישראל. גישות פציפיסטיות, אוניברסאליות ופוסט-ציוניות מקבלות ביטוי בספרי הלימוד הנכתבים על ידם ומחלחלות אל תודעת התלמידים דרך שיעורי ההיסטוריה. כדי לעצור את הסחף החמור, ולהציל את הדור הצעיר של מדינת ישראל משטיפת המוח והסילופים, יוזם המכון הפקה של סדרת ספרי לימוד היסטוריה לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים. קיים צורך גדול בספרים שיהיו ברמה הגבוהה ביותר הן מבחינה מחקרית ותוכנית והן מבחינה עיצובית-ויזואלית, ויותאמו למגמות העדכניות ביותר של בחינות הבגרות כפי שמתווה ועדת המקצוע במשרד החינוך. צוות המכון כבר עשה צעדים ראשונים בנושא, ביצירת קשר עם בעלי מקצוע שהתמחו בחקר המגמות החינוכיות האנטי-ציוניות בספרי הלימוד, ועם חוקרים וכותבים מן השורה הראשונה בישראל. הצוות עוסק באיתור משקיע כלכלי לפרוייקט הגדול הזה, תוך מעקב אחר פעולותיה של ועדת המקצוע ללימודי היסטוריה במשרד החינוך.

דילוג לתוכן