מבצע!

פניני הלכה העם והארץ

בפניני הלכה העם והארץ  הרב אליעזר מלמד מבאר את הלכות העם והארץ ובהם: מעלת הארץ וישוב הארץ, צבא ומלחמה, סירוב פקודה, הלכות מדינה, ערבות הדדית, עבודה עברית, זכר למקדש, גרים, תשובות מאת הרב גורן זצ"ל ועוד רבנים.

לעיון בספר לחץ כאן

44 33

מק"ט: 1-10 קטגוריה:

תיאור

תוכן מפורט

א – מעלת הארץ (פרק מחשבתי)

א – מצוות ישוב הארץ יסוד האמונה. ב – כלל ישראל בארץ לעומת יחידיות בחוץ לארץ. ג – הקיום בארץ ובגלות. ד – גילוי התורה בארץ. ה – מקומה של ארץ ישראל אצל האבות. ו – חטא המרגלים. ז – ישוב הארץ כביטוי לגאולה. ח – ברית מילה וירושת הארץ. ט – שבת והארץ. י – קדושת הארץ ושנת השמיטה. יא – חירות בארץ – תפילין ושחרור עבדים.

ב – קודש וחול בישוב הארץ (פרק מחשבתי) 

א – נחלת ראובן וגד וחסרון כוונתם. ב – יריחו וכיבושה. ג – יריחו וירושלים. ד – תגובת שמואל הנביא לבקשת המלך. ה – שכרם של מיישבי הארץ – עמרי ואחאב. ו – בלא אמונה גם אהבת הארץ והעם בטלה. ז – העליות בדורות האחרונים. ח – הכרח השיבה לקודש.

ג – מצוות ישוב הארץ 

א – מצווה לאומית. ב – שותפות היחיד במצווה הכללית. ג – מצוות ישיבתה לפרט. ד – כיבוש הארץ ופיקוח נפש. ה – מדינת ישראל.
ו – מעמדה של המצווה מבחינה הלכתית. ז – כיבוד הורים וישוב הארץ. ח – מחלוקת בין בני זוג. ט – יציאה לחוץ לארץ לצורך חשוב ולטיול. י – אהבת הארץ. יא – המצווה לשבח את הארץ והאיסור לדבר בגנותה. יב – ישוב הארץ בפיתוח הכלכלה. יג – נטיעת עצים וגידול פירותיה הקדושים. יד – גבולות הארץ. טו – גבול דרום – נהר מצרים (עם מפה). טז – גבול צפון (מפה). יז – גבול מזרח (שתי מפות). יח – סדר נחלת הארץ ומעמד עבר הירדן המזרחי.

ד – מהלכות צבא ומלחמה

א – המצווה לשרת בצבא – הצלת ישראל. ב – ישוב הארץ.
ג – מצווה כללית ואיסור הפחד. ד – מצוות הגיוס לצה"ל. ה – האם לומדי תורה מצווים להתגייס. ו – מצוות הצניעות בצבא. ז – דברים שבקדושה במחנה. ח – האם בצבא צריכים להקל או להחמיר.
ט – פקודה כנגד מצוות התורה. י – איסור הקמת יחידות מעורבות ושירות בהן. יא – נשים בצבא. יב – מצווה להציע שלום.
יג – מלחמת חורמה. יד – הכרתת רשעים במלחמה.

ה – שמירת הארץ 

א – מגורי נוכרים בארץ ישראל. ב – יחס ההלכה למגורי ערבים במדינת ישראל. ג – מגורי נוכרים מצד מצוות ישוב הארץ. ד – סיכום קצר של יסודות איסור נסיגה. ה – איסור ויתור לשונאים מחמת סכנה. ו – איסור נסיגה מדין חילול ה'. ז – החלטת ממשלה אינה מחייבת בזה. ח – איסור להשתתף בפעולות המסייעות לנסיגה. ט – האיסור קיים גם כשהסירוב לא ימנע נסיגה. י – האם לסרב בפומבי.

ו – מהלכות מדינה 

א – דינא דמלכותא. ב – גדרי דינא דמלכותא. ג – דינא דמלכותא בארץ ישראל. ד – אין בכוח 'דינא דמלכותא' לבטל מצווה.
ה – סמכות 'טובי העיר' לכנסת ולממשלה. ו – קונה ומוכר ותשלומי מס. ז – המצווה להישפט בבית דין על פי התורה. ח – מצוות מינוי שופטים. ט – שלא להשהות את הדין. י – נכון ליישב סכסוכי עבודה בבית דין. יא – האם מותר לפועלים לשבות. יב – שביתת מורים ורופאים. יג – האם מותר למורים ללימודי חול לשבות. יד – מלכות דוד והאם נהגו בית חשמונאי כדין.

ז – ערבות הדדית 

א – מצוות לא תעמוד על דם רעך. ב – עגלה ערופה. ג – מצוות מחאה. ד – עשרה צדיקים בסדום. ה – עד היכן חובת התוכחה.
ו – פדיון שבויים. ז – פדיון שבויים שנמצאים בסכנת נפשות.
ח – האם להיכנע לסחיטת מחבלים למען הצלת חטוף. ט – האם מצווה להציל מחבל. י – אחריות להטבת מצבם של כל בני האדם.

ח – עבודה עברית

א – העדפת יהודי בקנייה ומכירה. ב – עבודה עברית. ג – ממצוות הצדקה להעסיק יהודים. ד – אי נעימות. ה – בעיית השכר. ו – דעת הרב עוזיאל. ז – הבעיה בהעסקת ערבים. ח – בניית בית בהתיישבות. ט – פיתוח ותיעוש שיטת הבנייה.

ט – הלכות זכר למקדש 

א – זכר לחורבן. ב – אמה זכר לחורבן. ג –  דין קונה בית. ד – מי שבונה בתים למכירה. ה – קרמיקה, טפטים וצביעה מיוחדת. ו – סיד וצבע. ז – ציור חומות באותה אמה. ח – עריכת שולחן לסעודה.
ט – תכשיטי אשה. י – חתן וכלה. יא – שירה וכלי זמר. יב – קריעה על ערי יהודה. יג – קריעה בזמן הזה על ירושלים ובית המקדש.
יד – דיני הקריעה. טו – מציב גבול אלמנה. טז – ההלכה למעשה.

י – הלכות גרים

א – על יהדות וגזענות. ב – היחס לגר. ג – גיור כיצד. ד – כמה צריך הגר ללמוד לקראת הגיור. ה – יסוד הגיור. ו – הגיור למעשה.
ז – גרים לשם כבוד או ממון. ח – האם מגיירים גוי שחי חיי אישות עם בן זוג יהודי. ט – קבלת המצוות ודין גר שהפסיק לקיים מצוות.
י – הגדרת קבלת המצוות. יא – גיור קטנים.

נספח ובו תשובות מהרב גורן ועוד ג' תשובות מרבנים נוספים – 308 – 219

תשובות הרב שלמה גורן:

סימן א – מעמדם ההלכתי של יהודה, שומרון וחבל עזה………………….. 221

סימן ב – תוספות לתשובה הקודמת………………………………………………….. 252

סימן ג – גירוש ערבים עוינים……………………………………………………………. 260

סימן ד – חיוב הפגנה ומחאה למען ביטחון ………………………………………. 262

סימן ה – סירוב פקודה לנסיגה ………………………………………………………… 264

סימן ו – דברי חיזוק למתנחלים ……………………………………………………….. 268

סימן ז – מעמד ממשלה שאינה נתמכת ברוב יהודי (תוספת מדברי הרצי"ה על ממשלת מיעוט)             269

סימן ח – על חברון ויהרג ובל יעבור (תוספת מדברי הרצי"ה על יהרג ובל יעבור)       276

סימן ט – היחס להסכמים עם ארגוני מחבלים ………………………………….. 283

סימן י – על הר הבית (מכתב לרה"מ יצחק רבין, ולפניו כרוז של הרצי"ה ואחריו תוספת ממני)  287

מהרב אברהם שפירא 

סימן יא – גילוי דעת על זכותם וחובתם של רבנים להביע דעת
תורה ………………………………………………………………………………………………. 296

סימן יב – תשובה יסודית בעניין גירוש יהודים…………………………………… 299

מהרב נחום אליעזר רבינוביץ'

סימן יג – ובו שני חלקים: א) על איסור נסיגה וכניעה למחבלים. ב) ביאור דעת הרמב"ם במצוות ישוב הארץ        302

 

מידע נוסף

משקל 530 g
מידות 14 x 21.7 cm
כריכה:

קשה

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “פניני הלכה העם והארץ”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *