ספרי רבי צדוק הכהן מלובלין

סדרת ספרי החסידות של רבי צדוק בדפוס חדש, עם פיסוק, פתיחת ראשי תיבות, הערות המשלימות את דברי חז”ל שהזכיר בקיצור, מקורות ומפתחות. מדובר בסדרת הספרים שכתב רבי צדוק עצמו בענייני חסידות (כרך אחד בהלכה).

Представлено 8 товаров

Представлено 8 товаров