הרחבות לפניני הלכה

אחת המטרות המובהקות בספרי פניני הלכה היא ללמד את ההלכה בטעמה בדרך קצרה, בבחינת "להזכיר את הדברים הנכונים בלבד". וזאת, כדי לאפשר ללומדים להספיק הרבה בזמן קצר, ושיוכלו לזכור היטב את ההלכה. המלאכה הגדולה והמורכבת של כתיבת אמירה שלימה מבלי להחסיר מעיקרי השיטות או הסברות נעשתה בפניני הלכה. ההרחבות באות כדי להשלים את ההלכות על ידי פריסת השיטות, הרחבת מקורות, תירוץ קושיות, וביאורים נוספים לשיקולים ולסברות שהובאו בספר. אמנם אין המטרה לסכם את כל הסוגיות שעליהן נכתבו ההלכות, אלא ללוות את אותן ההלכות במקורות, ביאורים וסברות נוספות. פעמים שנכתבו סיכומים ובירורים רחבים לסוגיות שונות, ואף שביאורים כאלה כבר קיימים בספרים רבים, בדרך כלל עולה מתוכם חידוש מסוים.

Show
 • בהרחבות לפניני הלכה מועדים וסוכות מובאים מקורות ונימוקי הלכות בהרחבה לספרי פניני הלכה מועדים ופניני הלכה סוכות.

  ספר זה נועד למי שמעוניין ללמוד את הלכות מועדים( יו"ט, חוה"מ, חג השבועות, ועוד) וסוכות בעיון.

  44 33
 • בסדרת ההרחבות לפניני הלכה מובאים מקורות ונימוקי הלכות בצורה מורחבת עבור לומדים אשר מעוניינים להעמיק בסוגיות השונות ולהבין לעומק את שיטת הפסיקה בפניני הלכה.

  סדרת ספרי ההרחבות מיועדת ללימוד מעמיק יחד עם ספרי פניני הלכה ולא כתחליף לספרי פניני הלכה.

  סדרת ספרי ההרחבות מיועדת עבור לומדים הרוצים להעמיק בסוגיות המובאות בספרי פניני הלכה אך אינה תחליף לספרים.

  סדרת ההרחבות כוללת 5 ספרים:

  1. הרחבות לפניני הלכה שבת

  2. הרחבות לפניני הלכה ברכות

  3. הרחבות לפניני הלכה מועדים וסוכות

  4. הרחבות לפניני הלכה ימים נוראים

  5. הרחבות לשמחת הבית וברכתו

  238 178
 • בפניני הלכה הרחבות ברכות הרב אליעזר מלמד מרחיב ומוסיף על מה שכתב בפניני הלכה ברכות.

  ספר זה מיועד למי שמעוניין ללמוד הלכות ברכות בעיון.

  לקניית מהדורה דיגיטלית של הספר ניתן ללחוץ כאן

  44 33
 • בפניני הלכה הרחבות שבת הרב אליעזר מלמד מרחיב ומוסיף על מה שכתב בפניני הלכה שבת.

  ספר זה נועד למי שמעוניין ללמוד את הלכות שבת בעיון.

  59 44