הלכה יומית

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”
הלכות נבחרות מתוך סדרת פניני הלכה המסודרות לפי לוח השנה, הלכה אחת בכל יום.

Showing all 2 results

Showing all 2 results