מבצע!

פניני הלכה העם והארץ

44 33

פרטי מוצר

קוד מוצר: 1-10. קטגוריה: .

בפניני הלכה העם והארץ  הרב אליעזר מלמד מבאר את הלכות העם והארץ ובהם: מעלת הארץ וישוב הארץ, צבא ומלחמה, סירוב פקודה, הלכות מדינה, ערבות הדדית, עבודה עברית, זכר למקדש, גרים, תשובות מאת הרב גורן זצ"ל ועוד רבנים.

לעיון בספר לחץ כאן

Share:
יחידות

תוכן מפורט

א – מעלת הארץ (פרק מחשבתי)

א – מצוות ישוב הארץ יסוד האמונה. ב – כלל ישראל בארץ לעומת יחידיות בחוץ לארץ. ג – הקיום בארץ ובגלות. ד – גילוי התורה בארץ. ה – מקומה של ארץ ישראל אצל האבות. ו – חטא המרגלים. ז – ישוב הארץ כביטוי לגאולה. ח – ברית מילה וירושת הארץ. ט – שבת והארץ. י – קדושת הארץ ושנת השמיטה. יא – חירות בארץ – תפילין ושחרור עבדים.

ב – קודש וחול בישוב הארץ (פרק מחשבתי) 

א – נחלת ראובן וגד וחסרון כוונתם. ב – יריחו וכיבושה. ג – יריחו וירושלים. ד – תגובת שמואל הנביא לבקשת המלך. ה – שכרם של מיישבי הארץ – עמרי ואחאב. ו – בלא אמונה גם אהבת הארץ והעם בטלה. ז – העליות בדורות האחרונים. ח – הכרח השיבה לקודש.

ג – מצוות ישוב הארץ 

א – מצווה לאומית. ב – שותפות היחיד במצווה הכללית. ג – מצוות ישיבתה לפרט. ד – כיבוש הארץ ופיקוח נפש. ה – מדינת ישראל.
ו – מעמדה של המצווה מבחינה הלכתית. ז – כיבוד הורים וישוב הארץ. ח – מחלוקת בין בני זוג. ט – יציאה לחוץ לארץ לצורך חשוב ולטיול. י – אהבת הארץ. יא – המצווה לשבח את הארץ והאיסור לדבר בגנותה. יב – ישוב הארץ בפיתוח הכלכלה. יג – נטיעת עצים וגידול פירותיה הקדושים. יד – גבולות הארץ. טו – גבול דרום – נהר מצרים (עם מפה). טז – גבול צפון (מפה). יז – גבול מזרח (שתי מפות). יח – סדר נחלת הארץ ומעמד עבר הירדן המזרחי.

ד – מהלכות צבא ומלחמה

א – המצווה לשרת בצבא – הצלת ישראל. ב – ישוב הארץ.
ג – מצווה כללית ואיסור הפחד. ד – מצוות הגיוס לצה"ל. ה – האם לומדי תורה מצווים להתגייס. ו – מצוות הצניעות בצבא. ז – דברים שבקדושה במחנה. ח – האם בצבא צריכים להקל או להחמיר.
ט – פקודה כנגד מצוות התורה. י – איסור הקמת יחידות מעורבות ושירות בהן. יא – נשים בצבא. יב – מצווה להציע שלום.
יג – מלחמת חורמה. יד – הכרתת רשעים במלחמה.

ה – שמירת הארץ 

א – מגורי נוכרים בארץ ישראל. ב – יחס ההלכה למגורי ערבים במדינת ישראל. ג – מגורי נוכרים מצד מצוות ישוב הארץ. ד – סיכום קצר של יסודות איסור נסיגה. ה – איסור ויתור לשונאים מחמת סכנה. ו – איסור נסיגה מדין חילול ה'. ז – החלטת ממשלה אינה מחייבת בזה. ח – איסור להשתתף בפעולות המסייעות לנסיגה. ט – האיסור קיים גם כשהסירוב לא ימנע נסיגה. י – האם לסרב בפומבי.

ו – מהלכות מדינה 

א – דינא דמלכותא. ב – גדרי דינא דמלכותא. ג – דינא דמלכותא בארץ ישראל. ד – אין בכוח 'דינא דמלכותא' לבטל מצווה.
ה – סמכות 'טובי העיר' לכנסת ולממשלה. ו – קונה ומוכר ותשלומי מס. ז – המצווה להישפט בבית דין על פי התורה. ח – מצוות מינוי שופטים. ט – שלא להשהות את הדין. י – נכון ליישב סכסוכי עבודה בבית דין. יא – האם מותר לפועלים לשבות. יב – שביתת מורים ורופאים. יג – האם מותר למורים ללימודי חול לשבות. יד – מלכות דוד והאם נהגו בית חשמונאי כדין.

ז – ערבות הדדית 

א – מצוות לא תעמוד על דם רעך. ב – עגלה ערופה. ג – מצוות מחאה. ד – עשרה צדיקים בסדום. ה – עד היכן חובת התוכחה.
ו – פדיון שבויים. ז – פדיון שבויים שנמצאים בסכנת נפשות.
ח – האם להיכנע לסחיטת מחבלים למען הצלת חטוף. ט – האם מצווה להציל מחבל. י – אחריות להטבת מצבם של כל בני האדם.

ח – עבודה עברית

א – העדפת יהודי בקנייה ומכירה. ב – עבודה עברית. ג – ממצוות הצדקה להעסיק יהודים. ד – אי נעימות. ה – בעיית השכר. ו – דעת הרב עוזיאל. ז – הבעיה בהעסקת ערבים. ח – בניית בית בהתיישבות. ט – פיתוח ותיעוש שיטת הבנייה.

ט – הלכות זכר למקדש 

א – זכר לחורבן. ב – אמה זכר לחורבן. ג –  דין קונה בית. ד – מי שבונה בתים למכירה. ה – קרמיקה, טפטים וצביעה מיוחדת. ו – סיד וצבע. ז – ציור חומות באותה אמה. ח – עריכת שולחן לסעודה.
ט – תכשיטי אשה. י – חתן וכלה. יא – שירה וכלי זמר. יב – קריעה על ערי יהודה. יג – קריעה בזמן הזה על ירושלים ובית המקדש.
יד – דיני הקריעה. טו – מציב גבול אלמנה. טז – ההלכה למעשה.

י – הלכות גרים

א – על יהדות וגזענות. ב – היחס לגר. ג – גיור כיצד. ד – כמה צריך הגר ללמוד לקראת הגיור. ה – יסוד הגיור. ו – הגיור למעשה.
ז – גרים לשם כבוד או ממון. ח – האם מגיירים גוי שחי חיי אישות עם בן זוג יהודי. ט – קבלת המצוות ודין גר שהפסיק לקיים מצוות.
י – הגדרת קבלת המצוות. יא – גיור קטנים.

נספח ובו תשובות מהרב גורן ועוד ג' תשובות מרבנים נוספים – 308 – 219

תשובות הרב שלמה גורן:

סימן א – מעמדם ההלכתי של יהודה, שומרון וחבל עזה………………….. 221

סימן ב – תוספות לתשובה הקודמת………………………………………………….. 252

סימן ג – גירוש ערבים עוינים……………………………………………………………. 260

סימן ד – חיוב הפגנה ומחאה למען ביטחון ………………………………………. 262

סימן ה – סירוב פקודה לנסיגה ………………………………………………………… 264

סימן ו – דברי חיזוק למתנחלים ……………………………………………………….. 268

סימן ז – מעמד ממשלה שאינה נתמכת ברוב יהודי (תוספת מדברי הרצי"ה על ממשלת מיעוט)             269

סימן ח – על חברון ויהרג ובל יעבור (תוספת מדברי הרצי"ה על יהרג ובל יעבור)       276

סימן ט – היחס להסכמים עם ארגוני מחבלים ………………………………….. 283

סימן י – על הר הבית (מכתב לרה"מ יצחק רבין, ולפניו כרוז של הרצי"ה ואחריו תוספת ממני)  287

מהרב אברהם שפירא 

סימן יא – גילוי דעת על זכותם וחובתם של רבנים להביע דעת
תורה ………………………………………………………………………………………………. 296

סימן יב – תשובה יסודית בעניין גירוש יהודים…………………………………… 299

מהרב נחום אליעזר רבינוביץ'

סימן יג – ובו שני חלקים: א) על איסור נסיגה וכניעה למחבלים. ב) ביאור דעת הרמב"ם במצוות ישוב הארץ        302

 

מידע נוסף

משקל 530 g
מידות 14 x 21.7 cm
כריכה:

קשה

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “פניני הלכה העם והארץ”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *