ספרי רבי צדוק הכהן מלובלין

סדרת ספרי החסידות של רבי צדוק בדפוס חדש, עם פיסוק, פתיחת ראשי תיבות, הערות המשלימות את דברי חז"ל שהזכיר בקיצור, מקורות ומפתחות. המדובר בסדרת הספרים שכתב רבי צדוק עצמו בענייני חסידות (כרך אחד בהלכה).

Show
 • הסט כולל את 8 הספרים:

  1. צדקת הצדיק
  2. תקנת השבין
  3. ישראל קדושים
  4. רסיסי לילה
  5. מחשבות חרוץ
  6. עניני הלכה
  7. ליקוטי מאמרים
  8. דובר צדק
  373 280
 • 47 35
 • 47 35
 • 47 35
 • 47 35
 • 47 35
 • 47 35